Transnational Cooperation Projects

PROGRAM KONFERENCJI


Świętokrzyska Sieć LGD serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich".

Organizatorzy zapewniają uczestnikom hotel od godz. 14.00 w dn. 19.09 br. do godz. 12.00 w dn. 22.09 br. oraz pełne wyżywienie w czasie pobytu.

Organizatorzy zapenią tłumaczenie symultaniczne konferencji i wizyty studyjnej na język angielski.

19 września 2018 r.
14.00 – 18.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników;
19.00 – 20.00 Kolacja.

20 września 2018 r. - Konferencja
08.00 – 09.00 Śniadanie;
09.00 – 09.15 Powitanie uczestników;
09.15 – 12.15 Prezentacje dobrych praktyk w zakresie:
a) aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
b) wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
c) realizacji projektów dot. jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
d) upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru;
12.15 – 12.45 Przerwa kawowa
12.45 – 14.45 Dyskusja moderowana z prelegentami „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich.”;
14.45 – 15.45 Obiad;
15.45 – 17.45 Warsztaty – szybkie randki projektów współpracy;
17.45 – 18.15 Przerwa kawowa;
18.15 – 18.30 Podsumowanie dnia;
19.00 – 22.00 Uroczysta kolacja.

21 września 201 8 r. - Wizyta studyjna
08.00 – 09.00 Śniadanie;
09.00 – 18.30 Wizyta studyjna, szczegółowy opis wizyty studyjnej znajdą Państwo w zakłdce aktualności;
18.30 – 19.30 Kolacja.

22 września 2018 r.
08.00 – 09.00 Śniadanie;
09.00 – 12.00 Wymeldowanie.

Wróć